Обади ни се: 0888-088-178 |

office@steamera.bg

Продукти
Електрическата Optima EST е 100% свободна от емисии на въглероден двуокис и е предназначена за употреба
в момента е най-популярната парна машина на пазара. Благодарение на отличните й работни парамет
Световен лидер в производството на прахосмукачки за сухо и мокропочистване, индустриални турбинн